Tuomikursu

Gammelskog

Tuomikursun. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Ett par mil från Tärendö ligger Tuomikursu, en trolsk mosaik av skog och myrar där flera bäckar porlar fram bland träden. Ta skidorna ut på myren, här råder stillheten men ibland kan du få dela den med en och annan älg. Reservatet saknar stigar så ta gärna med karta och kompass.

Brandspår

I det flacka området finns en mosaik av myr och skog i öster. I väster ingår den flacka nedre sluttningen av berget Löytypalo. "Palo" betyder bränna på meänkieli och "löyty" betyder hitta eller finna, "hittebrännan". Som bergets namn antyder är det troligt att återkommande bränder dragit fram över området.

Viktiga våtmarker

Delar av de stora våtmarksområdena Kuusivuoma och Junkuvuoma breder ut sig i öst och norr. Ute på myrarna växer både björk och tall. Myrtallarna är klena och ser inte mycket ut för världen men de är ofta mycket gamla. I norr rinner flera mindre bäckar, här börjar granens domäner och här finns det gott om örter som pryder marken.

Livskraftiga granar

I den ostligaste delen av reservatet är det svårare att ta sig fram. Här växer magra granskogar, lövrika gransumpskogar och partier med tuvstarr. I väster är granskogen gammal, ja nästan urskog som har vuxit upp efter en brand. Här finns gott om lövträd som björk, asp och sälg. Du kan se skador på många av granstammarna, ärr efter tidigare bränder. Här finns ovanligt många granar som har överlevt två skogsbränder. Det kan man se genom att de har dubbla spår av bränder, så kallade brandljud på stammarna. Det är en mycket sällsynt företeelse på granar i Norrbotten.

Gammal granskog

Gamla granar som har ärr från brand på basen av stammen, så kallade brandljud. En vanlig syn i naturreservatet. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Camilla Carlsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • göra upp en mindre eld
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Pajala              

Bildat år: 2011, utvidgades 2019

Storlek: 3,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Tuomikursu ligger cirka 19 kilometer öster om Tärendö i Pajala kommun. Kör cirka 7 kilometer norr om Tärendö, sväng österut från väg 394 in på en skogsbilväg som går fram till reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss