Trollberget

Trollberget reser sig 500 meter över havet och är en urskogspärla i det omgivande, hårt brukade skogslandskapet. Den branta stigningen upp till toppen är väl värt besväret - väl uppe väntar en vidunderlig utsikt!

Gammelskog

Trollberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

På toppen finns hällmarker med uråldriga tallar. Skogen på berget är i sin helhet i stort sett helt opåverkad av människan och här finns både tall- och granskog som är riktigt gammal. Även gamla, grova lövträd som björk och sälg finns spridda i området. Död ved är ett viktigt begrepp i naturvårdssammanhang och i Trollberget finns det gott om den varan. Här finns både liggande och stående döda träd av tall, gran och björk.  

Många sällsynta arter är beroende av den döda veden och i Trollberget finns hotade arter som lappticka, gränsticka och dvärgbägarlav.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att elda eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Piteå

Bildat år: 2009

Storlek: 0,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län