Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Svanträsk

Ett orange hjortronbär med gröna blad

Hjortron växer i naturreservatet Svanträsk. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Svanträsk rymmer en varierande natur. Här finns tre sjöar, varav den största är cirka 25 hektar. Det finns också torra lavklädda skogsmarker, frodiga och rent av sumpiga blötskogar samt stora myrmarker.

I norr ligger den största sjön, Svanaträsket och längs dess västra kant står blandsumpskog av tall, björk och gran med riklig underväxt av gräs, starr och örter. Efter bäcken söder om Svanaträsket står sumpskog, omväxlande dominerad av björk, gran och tall. Vissa partier har även inslag av gamla sälgar. På många granar i anslutning till bäcken växer ringlav, en lavart som i nordligaste Sverige främst förekommer i orörda bäckskogar.

Reservatets naturvärden är knutna till mångfalden av miljöer och skogar med lång kontinuitet. Området hyser naturskogsarter som dvärgbägarlav, kortskaftad ärgspik och doftticka, vilka visar på skogar med höga naturvärden och stor variation. Har du tur kan du få se hackspettarna spillkråka och tretåig hackspett, typiska arter i äldre barrskogar.

Våtmarken har restaurerats i reservatet

Innan reservatet bildades hade människor under 1900-talet grävt diken i en blöt del av skogen, för att leda bort vatten och öka skogens tillväxt. Länsstyrelsen har restaurerat området genom att ta bort och plugga igen dikena så att det blev en naturlig sumpskog igen. Restaureringen har gynnat den biologiska mångfalden och gjort att olika fiskarters lekbottnar i kringliggande vattendrag inte slammar igen längre.

Restaurering av våtmarker

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp en mindre eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv eller att skräpa ner. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 1997, reviderad 2013

Storlek: 2,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 12 kilometer sydost om Kåbdalis. En avtagsväg från en skogsbilväg som går mellan Njakaure och Johannestorp passerar reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss