Risk för skogsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Storberget

Vidsträckt granskog som brer ut sig över ett berg.

Granskog med stort lövinslag på Storberget. Foto: Frédéric Forsmark, Länsstyrelsen Norrbotten

I granskogen på Storberget skyndar naturen långsamt. Den naturliga successionen styr skogens utveckling, och skapar livsrum för arter som har svårt att klara sig i produktionsskogen.

Reste sig ur askan

År 1868 brann det kraftigt på Storberget och branden var så pass intensiv att närapå alla träd i skogen dog. Efter brandens förlopp växte ny skog upp, dominerad av gran och med ett stort inslag av lövträd som glasbjörk, sälg, asp och även rönn. Delar av området utgörs av rena lövbrännor, det vill säga naturliga lövbestånd uppkomna efter brand.

Idag är intern dynamik den viktigaste störningen i naturskogen då träd åldras, dör och faller till marken så att luckor bildas i beståndet, där små plantor som så småningom ska bli framtidens gammelgranar kan skjuta fart och växa.

Nedanför Storbergets naturskogsklädda sluttningar tar öppna myrar vid, och i detta ursprungliga landskap trivs taigans typiska fåglar så som tjädern, den tretåiga hackspetten och hökugglan.

Bilden föreställer en hökuggla som sitter på en trädgren.

Hökuggla i Storbergets naturskog. Foto: Jonas Nordenström, Länsstyrelsen Norrbotten

Den levande döda veden

En åldrande gran blir så småningom drabbad av röta, till exempel av granticka, eller av triviala nedbrytare som klibbticka eller violticka efter att granen dött. Det innebär starten för en ny fas i trädets livscykel, då den döda veden kommer att tjäna som livsrum och substrat för en rad arter bland svampar, lavar, mossor och insekter.

Vilken svamp som först börjar växa i veden påverkar vilka arter som kommer sedan. I Storbergets granskogar trivs många ovanliga och rödlistade arter av vedsvampar, bland annat grantickeporingen som endast påträffas på granlågor som först koloniserats av granticka eller gränsticka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Arjeplog

Bildat år: 2024

Storlek: 3,34 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger ca 15 km sydost om byn Mellanström i sydöstra delen av Arjeplogs kommun. Det finns ingen väg fram till reservatet. Från väg E45 kan man komma till reservatet genom att svänga norrut vid Slagnäs, och efter ca 20 km svänga vänster in på väg 613. Vid Tallås tar man höger (norrut) in på väg 614 och följer vägen fram till avfartsvägen mot den lilla byn Skoglund som ligger ca 350 m öster om naturreservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss