Storberget-Laver

Naturen i området är spännande och omväxlande med små bergstoppar, branter och mellan dem inslag av mindre myrar. Tar du dig upp till toppen är belönas du med en härlig utsikt ut över landskapet. För att ta dig upp toppen kan det bitvis vara ganska brant så det passar sig inte för småbarnsfamiljen eller för den som har svårt att ta sig fram i kuperad terräng.

Person som står på en hällmark och tittar ut över landskapet.

Utsikten du belönas av när du har tagit dig upp. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Per-Anders Jonsson

Hällmark

I östra delen av reservatet hittar du bland annat hällmarkstallskog med gott om riktigt gamla träd. Här finns även en hel del döda träd, både liggande och stående. Döda träd är något som är bra för många arter i skogen med allt från vedlevande svampar till fåglar som letar mat och behöver boende. Skogen på bergstopparna har brunnit vid ett flertal tillfällen och många tallar har skador på stammen, så kallade brandljud.

Skogens arter

I väster byter reservatet karaktär och blir mer bördigt med björkrika lövbrännor som i nordväst övergår i en örtrik, urskogsartad granskog. Granskogen är draperad med hänglavar och det finns gott om liggande döda träd varav många med urskogens typiska arter. Här kan du till exempel hitta den vackert gammelrosa rosentickan och på gamla granar den lilla svampen gammelgransskål.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:
• tälta
• göra upp eld, använd löst liggande kvistar och grenar men gör ingen eldstad
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar 

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen! 

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Älvsbyn

Bildat år: 2018

Storlek: 0,85 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt