Serri

Serri är ett lättillgängligt naturreservat där du kan vandra i ett storslaget lappländskt skogslandskap.

Här finns många sjöar och bäckar. I Serri finns flera vandringsleder varav en är tillgänglighetsanpassad. Det finns också en brygga och flera rast- och eldplatser.

Trädlåga med människa

Urskogskänsla i Serri. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Tillgänglighet

Serri ligger nära väg och har flera vandringsleder och anläggningar för besökare. Mer information finns i foldern och på kartan. Längs vägen som går vid kanten av reservatet finns tre parkeringsplatser. Från den mellersta parkeringen går det en tillgänglighetsanpassad led in i reservatet. Vid parkeringsplatsen finns ett dass. Leden är mestadels spångad men det finns uppehåll i spången där du får ta dig fram på skogsmark. Spången är cirka en meter bred och har handledare och avåkningsskydd. Leden går ett hundratal meter fram till en sjö, se bild nedan. Här finns det vindskydd, eldplats och dass. Sommaren 2019 har Länsstyrelsen rustat anläggningarna och lagt ut en ny brygga.

Sjö med tillgänglighetsanpassad brygga och rastplats.

Bryggan vid Slakkasjön. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Värdefulla marker

I gammelskogen lever flera hotade lavar och svampar på döende eller döda träd som finns kvar i området. Mellan de skogklädda bergen i Serri breder vidsträckta myrar ut sig. Skogen och myrarna är också fylld av spår från gamla tiders människor. Hit kom bönder från omgivande byar för att skörda hö. Om det vittnar ihoprasade lador och grånande hässjestänger på myrarna. En slåtterkoja, Slakkanikkestugan vid Slakkamyren, har renoverats under 1980-talet.

Serri är urgamla hemmamarker för skogssamer som än idag nyttjar myrar och skogar som renbetesmarker. En gammal samisk offerplats och gamla eldhärdar är några av spåren efter samiskt liv.

Skogens konung och trumpetande gäss

Här kan man möta älgar, renar och kanske hitta spår av björn. På vintern ser man spår i snön efter mård, hermelin och hare. Skogsfåglar som du kan få syn på här är tjäder, järpe, lappmes, tallbit och lavskrika. På våren sjuder myrarna av liv. Vadare spelar och tranor sångsvanar och sädgäss ropar.

Lavskrika

Lavskrika. Foto: Kenneth Johansson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

 • tälta
 • vandra
 • göra upp eld
 • plocka bär och matsvamp
 • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Du får köra snöskoter på befintliga, markerade skoterleder och på väl snötäckt mark. Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förSkoterled Skoterled
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 1971

Storlek: 36 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Övrigt: Områdets anläggningar har renoveras och informationsskyltar med kartor över anläggningarna finns vid entréerna.

Hitta hit

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län