Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sakritjärnberget

Sakritjärnbergets högsta punkt sträcker sig cirka 135 meter över havet. På bergets sydvästsluttning växer en lövrik granskog med gott om grova aspar.

Illustration av brandskadad tall

Tall med invallad brandskada, så kallat brandljud. Illustration: Jonas Lundin

På berget i reservatets norra del finns en kulturlämning i form av ett kvartsbrott.

Det finns gott om brandstubbar och annan död ved i området. Mellan hällmarkerna i de centrala delarna finns en gammal tallskog med 250-åriga tallar. Många tallar har brandljud, det är halvläkta sår efter gamla skogsbränder. I örtrika dråg växer bland annat orkidéerna knärot och spindelblomster.

Berget har varit helt täckt av havet efter istiden och på toppen finns spår efter äldre kvartsbrytning.

flygbild över barrskog

Vy över Sakritjärnberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld på anvisad plats. Kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter längs markerad led och väl snötäckt mark
  • jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förSkoterled Skoterled

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 2005

Storlek: 0,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län