Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Reivo

Att besöka Reivo är att få en glimt av vildmarken. Endast två mil norr om Arvidsjaur väntar ett eldorado för den naturintresserade. Det nästan 100 kvadratkilometer stora naturreservatet rymmer allt ifrån sjöar och gammelskogar till våtmarker och lågfjäll. Så varför inte ge dig ut på en vandring längs de många stigarna i Reivo. Här finns också rastplatser och övernattningsstugor. Reivo kan du besöka året om – alla årstider har sin tjusning!

Reivosjön

Reivosjön. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Natur som trollbinder

Reivo är ett av Sveriges största urskogsområden. Stort nog för att hysa en mångfald av rovdjur, fåglar, insekter, svampar, lavar och alla möjliga växter. Detta vildmarksreservat är som ett härbärge för arter som idag trängs undan allt mer. Genom reservatet rinner flera bäckar och här finns också tjärnar och sjöar där ädelfisk har inplanterats. Och fisket är populärt i Reivo. Vilt är vackert och du kommer inte att bli besviken på vyerna i Reivo. Flera av bergen i området reser sig mer än 650 meter över havet och här kan du ta in det lappländska landskapets skönhet.

Spåren efter människan

I Reivo breder stora myrmarker ut sig. Många av dem var fram till mitten av 1900-talet slåttermyrar för omkringliggande gårdar. Det finns många spår av myrslåttern. Ännu hittar man hässjestänger och förfallna hölador. Kåtor, rengärden, eldstäder och andra samiska fornlämningar är alla ledtrådar som skvallrar om Reivos betydelse som ett viktigt renbetesland.

Flygfoto över Reivo naturreservat

Vy över Reivo. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Skogsbränder genom tiderna

Redan när Reivo blev domänreservat 1946 var området känt för sina urskogskvaliteter med gamla träd och gott om död ved. Det var en skog, som under årtusenden formats av skogsbränder. 1966 spred sig en hyggesbränning in i Reivoskogen och övergick till att bli en våldsam skogsbrand som drabbade över tre kvadratkilometer. På två kvadratkilometer dog vartenda träd. Idag har brandfältet blivit viktigt för forskning om skogsbränder och du kan själv vandra bland de hundratals silvriga silhuetterna efter de träd som dog i branden. Brandfältet ligger i områdets västra delar.

Arter i gammelskogen

I Reivos ostörda naturskogar har ett stort antal hotade insekter, lavar och svampar sitt hem. Lyssna till "tretåns" trumvirvel, bli en åskådare till tjäderns spel och kanske visar sig mården om du har tur. På myrarna kan du lyssna till grönbenornas "vi-vi-vi" och från Reivosjön kan man höra storlommen ropa. I Reivo kan du andas ut och känna lugnet. Kanske får du sällskap av en nyfiken lavskrika.

Brandfält med döda träd

Brandfältet i Reivo bär än idag spår av den stora branden 1966. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

 • tälta
 • vandra
 • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
 • plocka bär och matsvamp
 • köra snöskoter på väl snötäckt mark
 • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Arvidsjaur
Bildat år: 1997
Storlek: 93,7 kvadratkilometer
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reivo ligger cirka 20 kilometer norr om Arvidsjaur och kan nås via vägar som går in västerut från väg 45. Parkeringsplatser finns på flera ställen vid och i reservatet, bland annat där bilväg går in söderifrån.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark