Rautusakkara

Rautusakkara omfattar lågfjället Sattavaara och sjöarna Sattajärvi och Rautujärvi.

Skog och vattendrag

Vy över Rautusakkara. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet är ett svårtillgängligt bergsområde med tall- och granurskogar. I de östra delarna av området finns ett stort våtmarksområde med höga naturvärden.  

Sattavaara är grandominerat, i övrigt utgörs området av tall dominerad barrblandskog. Den äldsta generationen av tall är cirka 500 år. Här finns gott om gamla och döda träd, till glädje för många svampar, insekter och fåglar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Kiruna

Bildat år: 1988

Storlek: 11 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Rautusakkara ligger några kilometer söder om Esrange. Det går inga vägar in i området.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss