Sandängesstranden

Utsikten mot den fria horisonten och öarna i skärgården lockar många till Sandängesstranden, ett kommunalt naturreservat strax intill Pite havsbad.

Strandsandjägare

Strandsandjägare är ett av krypen som lever i naturreservatet. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Sandängesstrandens långa, fria sandstränder och havsutsikt inbjuder till soliga och salta bad. Den öppna sandheden med mjuka flygsanddyner lockar till vandring och promenader.

Hällskär, Stor-Sandskär, Stenskär, Jävreholmen, Tallskär och Huvan är några öar man kan se från reservatet. Öarna ligger i Bondöfjärdens naturreservat och tillhör liksom Sandängesstranden den mäktiga Piteälvsåsen.

Sand full av liv

Sanden kan tyckas torr och livlös vid en första anblick men efter ett tag upptäcker man att den är full av liv. Stenskvättan och mosnäppan är fåglar som trivs bland sanddynerna. Den rovgiriga skogssandjägaren, gråmyran och den stora sandspindeln bor och lever i sanden. I kanten på den blottade sanden blomstrar den bottniska malörten, en växt som på hela jorden bara finns vid Bottenviken. Den underliga sandjordtungan, hedfingersvampen och den giftiga men ovanliga sandrottryffeln frodas i sanden.

Smaskiga svampar

Märkliga arter i all ära men Sandängesstranden är också en fantastisk plats för svampplockaren. Karl-Johan, Sandsopp, smörsopp och goliatmusseron är riktiga godbitar man kan hitta i stor mängd vissa år.

Gammal skog på före detta havsbotten

På Klubbudden finns ett gammalt fiskeläge och svallgrus- och klapperstensfält, en gång hårt svallade av havet. Landhöjningen gör att landet reser sig med nästan en centimeter varje år. Längre bort från havet ligger landet högre och där växer idag en mager tallskog på torra hedmarker med lavar, lingon, blåbär och kråkbärsris. Gamla, kvarvarande 250-åriga tallar vittnar om hur skogen en gång såg ut på Pitholmsheden. För flera hundra år sedan sträckte sig havet ända dit. Ännu kan man se spåren av havet genom de böljande strandvallarna som avlöser varandra i tallskogen.

I de fina lövnaturskogarna med gamla och döda träd kan man höra trummandet av mindre hackspett.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:
• fiska i enlighet med gällande lagar
• plocka bär och matsvamp
• göra upp eld på anvisad plats 
• köra snöskoter på väl snötäckt mark

Det är bland annat inte tillåtet att:
• köra vattenskoter
• rida eller framföra motorfordon utanför befintlig väg
• skada växt- och djurliv
• ha hunden lös eller låta den bada 15 maj-15 september

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Stig Stig
  • Toalett Toalett

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Piteå

Bildat år: 2011

Storlek: 2,7 kvadratkilometer varav 1,2 kvadratkilometer är land

Förvaltare: Piteå kommun

Skyddsform: Naturreservat