Ylinen Honkanenvaara

Bilden visar den lilla sjön Honkanenjärvi i skymning omgiven av gammelskog.

Den lilla sjön Honkanenjärvi i skymning omgiven av gammelskog. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Cirka 1,5 mil från centrala Övertorneå ligger naturreservatet Ylinen Honkanenvaara. Detta vackra naturområde utgörs av både tallhällmarker och bördiga granskogar, samt den lilla sjön Honkanenjärvi.

En skog – flera naturtyper

Det här naturreservat sträcker sig mellan de två bergen Ylinen Honkanenvaara och Alanen Honkanenvaara. Den lätt kuperade terrängen är i regel enkel att vandra i och erbjuder många vackra platser dit man kan gå med familjen för att ta en fika. Besökaren når reservatet enkelt genom att köra hit via skogsbilvägen från Ekfors.

Skogar som åldrats ifred

Områdets skogar är till största delen opåverkade av modernt skogsbruk och är rika på träd som inte bara är storvuxna utan även har en imponerande hög ålder. Här finns hällmarker prydda med seglivade tallar och det är inte ovanligt att se lite högre och äldre tallar, tallöverståndare, som är långt äldre än 250 år. Även granskogarna har en hög men mer varierande medelålder med stora inslag av grova lövträd som asp, sälg och björk.

I skogarna är strukturer som stående och liggande död ved vanligt förekommande och då kan man också hitta olika arter som hör naturskogarna till.

Bilden visar en trana. Om våren kan du få uppleva tranor dansa vid sjön Honkanenjärvi.

Om våren kan du få uppleva tranor dansa vid områdets våtmarker. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Sällsynta invånare

Om du har tur kan du vid ett besök i naturreservatet se ugglor och dagrovfåglar, eller tranor och dvärgbeckasiner som mellanlandat på någon av områdets våtmarker.

I områdets skogar kan man istället imponeras av det stora antalet sällsynta arter som växer på såväl stående och liggande död ved, eller direkt på marken och i träden. Exempel på rödlistade arter som lever här är rynkskinn, gräddporing samt den mycket ovanliga urskogsporingen. Fler arter i området finns listade i reservatsbeslutet.

Områdets historia

Det är tydligt att naturen här har formats genom landhöjningens svallningar. För tusentals år sen låg området begravt under ett täcke av is. Nu kan du vandra på kalspolade klippor som pryds av glesa tallskogar. I svackorna är markerna bördigare och där har granskogen sitt rike.

Runtom i området kan man se gamla kolade brandljud i både döda och levande träd. Det visar att området brunnit och på sina ställen där elden dragit fram har hettan blivit extrem och skadat trädens bark så att ett sår uppstått. Om trädet överlever kan den läka ihop såret och ett brandljud bildas.

Tallskog med spår av brand här och där. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Tallskog med spår av brand här och där. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Övertorneå

Bildat år: 2020

Storlek: Drygt 1,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat