Juurakkomaa

De urskogsliknande barrskogarna i Juurakkomaa är trevliga att vandra i. Här finns dessutom gott om gamla lövträd, vilket är en bristvara i dagens skogslandskap. Det gör att området är en tillflykt för många hotade växter och djur.

Skogklätt berg med utsikt

Utsikt från Jurakkomaa. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet Juurakkomaa ligger på gränsen mellan Övertorneå och Överkalix kommuner, cirka 8 kilometer nordväst om Jänkisjärvi, och består av urskogslika barrskogar. Barrskogen innehåller generellt ett rikligt inslag av lövträd och gott om döda träd. På så sätt utgör området livsmiljöer för många hotade växter och djur. 

I Juurakkomaa är skogen naturligt föryngrad efter skogsbrand. Spår efter skogbrand finns i form av flera brandsår, så kallade brandljud, på stammar av både gran, tall och björk.

Längs bäcken Ahmaoja som rinner längs områdets östra del växer gransumpskog. Sumpskogen har klarat sig undan skogsbrand, eller enbart brunnit mycket svagt, och utgör på så sätt en så kallad brandrefug. I väster tangerar området en höjdrygg med kraftigt uppsprucken berggrund. Inlandsisens smältvatten har dränerats över höjdryggen och därigenom kalspolat berggrunden och även avsatt isälvssediment.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• vandra
• tälta
• göra upp eld
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Övertorneå/Överkalix

Bildat år: 2009

Storlek: 1,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat