Ormberget-Hertsölandet

Till det här kommunala naturreservatet kan du ta bussen från Luleå centrum.

I reservatet ingår stora delar av Hertsölandet och en del av friluftsområdet Ormberget. För besökare finns vandringsleder med information, eldplatser och vindskydd. I Hertsöträsket kan man fiska med fiskekort.

En informationsskylt i snöigt landskap med skog bakom.

En av lederna i Ormberget-Hertsölandet. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten.

Här kan du vandra i lugna, fridfulla skogsmarker. I mitten av reservatet ligger sjön Hertsöträsket. Sommar som vinter söker sig många hit för att fiska.

Här njuter inte bara människor utan skogarna och myrarna är viktiga för många arter som behöver gammal skog och skyddad natur för att överleva. Den som letar noga kan hitta flera sällsynta vedsvampar och lavar som till exempel ostticka, lappticka lunglav och aspgelelav. På myrarna växer bland annat gräsull och finnmyrten.

För den fågelintresserade ger markerna möjlighet att möta skogens fåglar ofta sedda är större hackspett, spillkråka, gråspett och mindre hackspett. På myrarna häckar våtmarksfåglar som smålom och gluttsnäppa.

Området är lättillgängligt och räcker till många upptäcktsfärder på vandringsvänliga stigar.

en svart hackspett med rött på huvudet.

Spillkråkan är en av gammelskogens fåglar som trivs i Ormberget-Hertsölandets gammelskogar. Foto: Kenneth Johansson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

 • tälta
 • vandra
 • göra upp eld på anvisad plats
 • plocka bär och matsvamp
 • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Särskilda regler gäller motortrafiken i naturreservatet, det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet. Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förSkoterled Skoterled
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 2009


Storlek: 21,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Luleå kommun

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt