Norra Vaijavuoma

Det finns riktigt gamla träd i reservatet, de kan vara uppemot 400 år och i en av de allra äldsta tallarna finns en kulturlämning i form av en inskription som lyder AVE MARIA.

Tallskog på torr mark

Norra Vaijavuoma. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Området består till största delen av en ganska öppen tallhed som är tydligt påverkad av skogsbränder. På de äldre träden kan spår av skogsbränder som ägt rum vid olika tidpunkter hittas i form av så kallade brandljud, stamskador efter brand. Skogen har brunnit upprepade gånger vilket avslöjas genom hela fyra brandljud som finns på en och samma tall.  

På grund av en ganska näringsrik berggrund är just detta område mycket produktivt och medför att skogen innehåller många högresta och grova träd. Detta är mycket ovanligt i dessa trakter där marken vanligen är mycket mager och näringsfattig.

Norra Vaijavuoma har en pelarsalslik karaktär, med högresta grova tallar och lättvandrad hedmark, vilket gör naturreservatet mycket naturskönt och medför stor potential som utflyktsmål. Dessutom ligger naturreservatet lättillgängligt då en väg sträcker sig igenom området i öster.
 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2009

Storlek: 1,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län