Njietjagårsså

Naturreservatet ligger väglöst och sträcker sig som en arm från Muddus nationalpark längs Stora Luleälven ner till naturreservatet Kaltisbäcken. Här finns flera av urskogens arter att skåda men terrängen är svårframkomlig och brant i sluttningarna ner mot älven. Det passar främst besökare med viss vana av att vandra i obanad och kuperad terräng.

Bilden visar utsikten över Stora Luleälv från Njietjagårsså. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Utsikt över Stora Luleälv från Njietjagårsså naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Fint men lite farligt

Reservatet kan stoltsera med tre kanjoner varav Njietjagårsså, som gett hela reservatet dess namn, är den största och mäktigaste. I kanjonerna finns en imponerande rikedom av rödlistade arter. Även landskapet längs älven är bitvis mycket dramatiskt med höga klippbranter som bjuder på storslagna vyer. Ovanför älvsluttningen är terrängen lättvandrad med mestadels flack mark. Den starkt hotade vedsvampen urskogsporing är funnen här, liksom den mycket sällsynta laxtickan.

Bilden visar den dramatiska naturen i reservatet med en klippravin och forsande vatten. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I den dramatiska naturen kan besökaren behöva ta det varligt på sina håll. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Ostört men inte helt orört

Älvsluttningen och området närmast Muddus omfattades av en stor brand 1933. I delar av området brann skogen ner helt och ny skog har sedan dess växt upp, bland annat i form av de många lövskogspartier som finns idag. Bitvis finns även gammelskog som överlevt den hårda branden. Närmast Muddus står gammal tallskog med upp till 400-åriga tallar och brandspår på trädstammarna är vanliga.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att gräva upp eller plocka orkidéerna. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2020

Storlek: 10,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län