Risk för gräsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Markkatieva

Bild på Lainioälven som rinner igenom reservatet.

Lainioälven rinner igenom centrala delen av naturreservatet.

Naturreservatet Markkatieva bjuder den äventyrlige besökaren på naturskön vandring, omgiven av gammelskog. Varför inte ta med karta och kompass och följa den tre mil långa sandåsen? Den löper som en ryggrad genom Markkatieva och vidare in i naturreservatet Torneträsk-Soppero fjällurskog. Självklart lämpar sig området även för en kortare utflykt.

Två vägar går in i reservatet. Den östra vägen tar dig direkt till öppna vandrande sanddyner och den västra till ett stort brandfält på det flacka berget Matalavaara. Det finns inga markerade stigar i reservatet men terrängen är relativt lättgången.

Vandrande sanddyn

En aktiv vandrande sanddyn är ett sandfält med liten eller ingen växtlighet som kan binda sanden till marken vilket tillåter den att flyga runt och anta nya former – den vandrar. Renarna hjälper till att hålla dynerna öppna och förhindrar att ny växtlighet etableras. Sanddyner är ovanliga inslag i inlandet vilket gör de i Markkatieva till ett unikt fenomen.

Liv och rörelse

För den fågelintresserade kan man här stöta på både tretåig hackspett, lappmes, lavskrika och de flesta skogshöns. På myrmarkerna söker rika förekomster av vadarfåglar mat om sommarhalvåret, och under vår och höst rastar sjöfåglar i reservatets sjöar. Om insekter är extra intressant ska du besöka brandfältet där flera sällsynta skalbaggar dykt upp efter branden som härjade 2006. I Markkatieva finner du också många ovanliga marksvampar som trivs speciellt bra i sandtallskogar. Av de större däggdjuren stöter du mest troligt på ren. Om du har tur kanske du till och med får syn på spår av björn. I Lainioälven som rinner genom reservatets mitt simmar både östersjölax och havsvandrande öring.

Foto: Frédéric Forsmark

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• tälta
• göra upp eld, använd löst liggande kvistar och grenar men gör ingen eldstad
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Kiruna

Bildat år: 2018

Storlek: 42 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Markkatieva ligger cirka 15 kilometer norr om Lainio.

Kontakt