Storsanden

En mil från fastlandet ligger Långön och naturreservatet Storsanden ligger på öns norra del. Den som kommer hit med båt möts av en vacker sandstrand som inbjuder till bad. Gammelskogen är ofta lättvandrad men där granen tar vid blir skogen tätare och lummiga bräkenväxter pryder marken.

Strövvänlig tallskog på Långön. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Strövvänlig tallskog på Långön. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Skärgårdsreservat med sandstrand och naturskog

Naturreservatet Storsanden ligger på Långön i Luleås ytterskärgård ca 10 km från fastlandet. Ön är ca 5,7 kvadratkilometer och lätt kuperad med höjderna Lill- och Storberget som når blygsamma 30 meter över havet. Reservatet ligger centralt på den norra delen av ön och den båtburne möts av en vacker långgrund sandstrand. Stranden övergår till en strövvänlig gles tallskog som möter en lummig och tät granskog i svackan intill Lillberget. Storsanden passar utmärkt att besöka en varm sommardag och varför inte passa på att bo över på stranden? Men tänk på att inte lämna några spår kvar efter ditt besök.

Vedsvampar och växter

Reservatet utgörs av gammal naturskog och arter som ullticka, stjärntagging och kötticka trivs där tillgången på död ved är stor. Blåbärsris och lingonris är såklart de vanligare arterna på marken men där granen trivs hittar du även arter som nordbräken, majbräken, grönpyrola och spindelblomster. Även den krävande kranshakmossan går att finna där marken är bördigare.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!

Det är inte tillåtet att gräva upp eller plocka orkidéerna. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 2020

Storlek: 0,76 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat