Norra Kölen

Norra Kölen är ett litet reservat som tillsammans med det närliggande reservatet Umpomyran är en sällsynt liten gammelskog nära kusten. Det går inga bilvägar hela vägen fram till reservatet utan du får gå en bit för att komma hit.

Granskog

Liggande och stående döda träd är en vanlig syn i det lilla reservatet och bra för många arter. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Den högresta granskogen är för länge sedan påverkad av människor men träden är ändå 100-150 år, och det finns även granar som är runt 200 år. Det finns gott om gamla lövträd och död ved, där den uppmärksamme kan hitta ovanliga arter.

Spana efter arter

Marken är bördig och örtrik. Bland ormbunkssnåren kan du spana efter skogsnäva, brudborste och torta. Kanske hör du spillkråkan eller den tretåiga hackspettens trummande?

Två spillkråkor på en björkstam.

Spillkråka. Foto: Kenneth Johansson

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • göra upp eld, men kom ihåg att bara elda med döda grenar och kvistar och att inte göra någon stenring
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • Jaga i enlighet med gällande lagar

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 2019

Storlek: 0,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat