Kallaxheden

Kallaxheden är en renlavrik, vacker tallhed på sandig mark. I skogen hörs spillkråkans läte och meståg med tofsmes, talltita och kungsfågel drar fram från tall till tall.

tallskog på torr mark

Kallaxheden. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Marken är Luleälvens gamla delta som genom landhöjningen hamnat på torra land och av vinden bitvis omformats till flygsanddyner. Sandmarken är täckt av täta mattor av fönsterlav och andra renlavar som på håll lyser nästan som ett snötäcke. Lavmark är mycket känslig för slitage, cykla eller rid bara på de vägar som finns.

Föreskrifter

Kallaxheden var tidigare skyddat som naturvårdsområde. Naturvårdsområden behandlas numera som naturreservat enligt miljöbalkens regler, men med bibehållna föreskrifter för området.

På Kallaxheden innebär föreskrifterna att skogsavverkning och annat markutnyttjande måste begränsas så att man tar hänsyn till friluftslivet och landskapsvårdens intressen.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Skoterled Skoterled

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 1975

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Övrigt: Hela området är ett friluftsområde som ligger i anslutning till hotell och industrimiljöer.