Lillflötuberget

Naturreservatet utgör ett variationsrikt och till stora delar urskogsartat område. Bergssluttningens frodiga vegetation står i skarp kontrast till omgivande magra tallhedar.

Tallskog

Lillflötuberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Välkommen till mysiga Lillflötubergets naturreservat. Det finns en vandringsstig som går i en slinga genom området. Den börjar vid informationsskylten vid vägen. Ibland syns markeringarna lite dåligt men de går att hitta. Runt den lilla tjärnen finns myrmark och frodigare skog. Här får du kliva fram bland frodiga örter, tjock mossa och nedfallna träd i den frodiga grönskan, innan stigen ger sig av brant uppåt. På hemvägen blir det åter mera lättvandrad terräng.

Skogen i bergssluttningen innehåller tallar som har överlevt minst tre bränder. Den sista branden härjade för cirka 70-100 år sedan och brandspår syns i form av kolade högstubbar och skador på trädstammarna. Den äldsta generationen av träd är omkring 300 år. Hålträd och torrträd är vanliga i sluttningen och skogen är endast svagt påverkad av skogsbruk.  

Liljekonvalj pryder marken på sommaren tillsammans med andra lågväxande örter.

Kolad stubbe i blandskog

En kolad stubbe som visar att det har brunnit i Lillflötuberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • elda
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Piteå

Bildat år: 1997, reviderad 2009

Storlek: 0,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län