Lill-Furuön

Lill-Furön må vara liten men den är naturskön! Den känns igen på sina höga, släta hällar. Bredvid hällarna finns en liten sandstrand. Ön bjuder även på vacker naturskog med spännande historik. Förkolnade stubbar i skogen vittnar om en stor brand för drygt 100 år sedan. Tycker du att skogen ser ovanligt ”stökig” ut, med döda träd huller om buller? Det är precis som det ska vara! Det är den döda veden som ger skogen extra mycket liv. Många växter, svampar och djur är beroende av död ved.

Klipphällor som möter blått hav.

Mäktiga hällor möter besökaren. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Per-Anders Jonsson

Naturen på ön

Trots att ön är ganska liten rymmer den många olika naturtyper. På de karga hällmarkerna kämpar tallarna mot väder och vind medan de som slagit rot på hedmarken för en lugnare tillvaro. Även gran och lövträd samsas om utrymmet på ön.

Löv- och barrskog med liggande döda träd som växer mitt på ön.

Frodig blandskog på öns mitt. Foto Länsstyrelsen Norrbotten/Per-Anders Jonsson

Tallhed

Det är lätt att vandra på tallhedarna på öns norra sida. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Per-Anders Jonsson

Variationen ger stor artrikedom, och trots att branden har gjort att skogarna här är ganska unga finns det redan många sällsynta arter. Vid stenbundna partier växer talltickan på knotiga äldre tallar som överlevt den senaste branden. På den sluttande sandiga tallheden i nordväst kan du hitta sällsynta marksvampar som goliatmusseron och skrovlig taggsvamp. Letar du en riktig raritet ska du bege dig till den sydligaste delen av ön. Här växer finflikig brosklav på asp, en art som i Sverige bara är noterad på ett fåtal lokaler längst kusten i Norr- och Västerbotten.

Bild på arten skrovlig taggsvamp som växer på tallheden.

Skrovlig taggsvamp växer på ön, en hotad art som länsstyrelsen arbetar för att bevara. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Per-Anders Jonsson

Spår av brand

Förutom kolade stubbar finns även andra spår av skogsbranden. På öar finns ofta lövskog längs stranden, men på Lill-Furuön finns gott om lövträd överlag eftersom de har grott på frilagd mark efter branden. Här och var står även grova gamla sälgar som klarade sig genom lågorna.

Kolad stubbe i förgrunden

Den kolade stubben har stått här i över hundra år. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Per-Anders Jonsson

Badstrand

Den lilla sandstranden på öns västra sida lockar till bad. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Per-Anders Jonsson.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved och tänk på att inte bygga någon stenring.
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter till strandområdet i samband med rastning
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är bland annat inte tillåtet att:

  • köra snöskoter på ön
  • skada växt- och djurliv.
Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 2019

Storlek: 1,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt