Kunoöhällan

Kunoöhällan ligger i södra Luleå skärgård. Långt ut i havsbandet finner fåglarna denna fristad där vinden, isen och vågorna får fritt spelrum. Här trivs en hel koloni av tobisgrisslor, som samsas med bland annat gäss, måsar och tärnor. Du når ön med båt eller kajak, skidor eller skoter. Reservatet får du besöka reservatet från augusti fram till maj. Under sommarmånaderna häckar många fåglar här och behöver få vara ifred.

Stenig ö och hav

Kunoöhällan. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Fåglarnas paradis

Naturens krafter styr och ställer på Kunoöhällan och påverkar ön året om, något som den karga vegetationen skvallrar om. Här råder en karg skönhet med öppna marker och enstaka träd. För häckande kustfåglar är miljön på den lilla, långsmala ön ett paradis. Här kan tobisgrisslor häcka under klippor och i bergsskrevor. Ön är ett härbärge för kolonier med tärnor, skrattmås, fiskmås och dvärgmås.

Till Kunoöhällan hittar också andra fågelarter, mer eller mindre vanliga i de här trakterna. Här slår sig Grågåsen ner i hopp om att på våren få lägga tre till sex gråvita ägg. Honan ruvar och hanen står vakt. Om allt går väl kläcks ungarna en månad senare. Den vackra roskarlen ger stjärnglans åt reservatet. Denna vackra vadare är något av en raritet som väljer sina boplatser med omsorg. Den vill gärna ha sitt bo på en upphöjd plats med bra utsikt. Här trivs också arter som tordmule, kustlabb och bergand.

Gillas av många

På den norra delen av ön stupar hällar och storblockiga stränder brant ned i vattnet. Det stora djupet gör att det är möjligt att gå iland här även med större båtar om vädret är bra. Kunoöhällan är därför en omtyckt ö bland båtfolket. Om sommarmånaderna, maj till och med juli, är fåglarna mycket störningskänsliga och måste lämnas ifred.

Växter på ön

Det är inte bara fåglar och folk som trivs på ön men inte alla växter klarar av att växa på de dessa karga skärgårdsöar. Nejlikväxten strandglim med sina vita, nätta blommor klarar sig bra här. Den får sällskap av den maffiga kvannen och skvattram som sprider väldoft.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är bland annat tillåtet att:

  • tälta
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är bland annat inte tillåtet att:

  • köra snöskoter på land
  • elda
  • skada växt- eller djurliv

Du får inte gå i land eller vara närmare än 200 meter från Kunoöhällan mellan 1 maj och 31 juli. Det är för att skydda det rika och störningskänsliga fågellivet på ön.

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 2019

Storlek: 1,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län