Rautusakkara

Rautusakkara omfattar lågfjället Sattavaara och sjöarna Sattajärvi och Rautujärvi.

Skog och vattendrag

Vy över Rautusakkara. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet är ett svårtillgängligt bergsområde med tall- och granurskogar. I de östra delarna av området finns ett stort våtmarksområde med höga naturvärden.  

Sattavaara är grandominerat, i övrigt utgörs området av tall dominerad barrblandskog. Den äldsta generationen av tall är cirka 500 år. Här finns gott om gamla och döda träd, till glädje för många svampar, insekter och fåglar.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Kiruna

Bildat år: 1988

Storlek: 11 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000