Malungsberget

Naturreservatet Malungsberget är ett riktigt guldkorn, sommar som vinter med sin vidunderliga utsikt över Kalixälven. Uppe på bergen breder hällmarkerna ut sig mellan uråldriga gammeltallar och vidsträckta klapperstensfält. Malungsberget ligger intill E10 och är lättvandrat när du väl har tagit dig upp för branten. Här kan du med lätthet spendera en hel dag, så packa fikasäcken och bege dig ut till denna natursköna pärla.

Utsikt från Malungsberget

Från toppen av Malungsberget ser du ut över Kalixälven. Foto: Frédéric Forsmark

Tre toppar

Malungsberget utgörs av tre bergstoppar. Den högsta toppen, närmast vägen, höjer sig 215 meter över havet och störtar sedan brant ner mot E10 och Kalixälven. Bergstopparna kännetecknas av stora hällmarker och klapperstensfält som är glest bevuxna med riktigt gamla tallar. Flera tallar är äldre än 450 år! Topparna ligger precis under Högsta kustlinjen vilket betyder att de var täckta av hav när den senaste inlandsisen smälte bort. När landet sedan höjde sig svallade vågorna området och då bildades de klapperstensfält och hällmarker du ser idag.

Bark som näringstillskott

Spår efter gamla samiska barktäkter finns spridda över området, något som inte är så vanligt i skogsområdena så här nära kusten. Barken, som i bondekulturen var en nödföda som togs till vara på ifall skörden slagit fel på hösten, var för samerna en delikatess och ett viktigt näringstillskott. När barken skördas under savningsperioden är den rik på kolhydrater, c-vitamin och mineraler.

Spännande arter

Reservatet kryllar av liv. De gamla, knotiga tallarna är hem för den hotade skalbaggen reliktbock. Den trivs i gamla solbelysta tallar. På en del sälgar och aspar, speciellt i västra delen av reservatet kan den vackert gröna lunglaven hittas, liksom den sällsynta dofttickan som sprider sin anisdoft i skogen.

Lunglav

Den gröna lunglaven lyser här och där på träden. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Föreskrifter

Föreskrifter
Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• vandra
• tälta
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att:

• göra upp eld, utom om det finns anvisad plats i eldstad
• skada växt- och djurliv

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Överkalix/Kalix

Bildat år: 2010

Storlek: 3,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat