Risk för skogsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Jupukka

Raststuga

På toppen finns lövträd och Pajala kommuns raststuga. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

På berget Jupukka finns en av mätpunkterna i världsarvet Struves meridianbåge. Utsikten från den gräsklädda toppen är milsvid vid vackert väder. I naturreservatet ingår också myren Poronmaanjänkkä med en rik flora.

Berget höjer sig 277 meter över havet. Det är skyltat från väg 99 och det finns en parkeringsplats. Från den går en markerad led upp till den gräsklädda toppen. Där finns det en eldplats och kommunen har byggt en raststuga. Gräsmarkerna på toppen slås för att hållas öppna, men på sidorna har skogen börjat tränga sig på. Anledningen till att det växer gräs på toppen är att det har betat får här, från 1700-talet ända fram till 1960-talet. 

Värdefull myrmark

På myren nedanför berget breder ett mindre rikkärr ut sig. Här finns en brokig matta av olika bladmossor som gyllenmossa, purpurvitmossa och den mer sällsynta långskaftade svanmossan. Här växer även den lilla ormbunken kärrbräken, troligen på sin nordligaste växtplats i Skandinavien.

Utsiktsvy

Utsikten är fantastisk vid klart väder. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

En del av ett världsarv

F.G.W. Struve utförde under mitten på 1800-talet gradmätningar för att mäta jordytans krökta form. Mätningarna gjordes på ett stort antal punkter från norra Norge till Svarta havet. Totalt 34 av dessa mätpunkter har valts ut att ingå i Världsarvet Struves meridianbåge. Fyra av dessa punkter är belägna i Sverige, varav en är belägen på Jupukkas topp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

 • vandra
 • göra upp eld på anvisad plats
 • plocka bär och matsvamp
 • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att:

 • tälta
 • köra snöskoter
 • skada växt- och djurliv

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 1977

Storlek: 0,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Jupukka ligger norr om Torneälven vid Erkheikki by, cirka 1 mil nordväst om Pajala. Reservatet ligger precis vid väg 99.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss