Såkåive

Naturreservatet Såkåive ligger på vattendelaren mellan Stora- och Lilla Luleälven, en dryg mil nordost om Jokkmokk. Det är ett mycket naturskönt område.

Gammal barrskog

Såkåive. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Området karaktäriseras av två markerade berg som reser sig över vackra strängflarkmyrar. Ett flackt skogsområde omgivet av våtmark utgör reservatets södra del. Myren avvattnas av två bäckar i norr och söder.

Såkåive är ett naturskönt område att vandra i men det finns ingen väg som går ända fram till reservatet och inga anläggningar eller markerade leder inne i naturreservatet.

Skogen i området har mycket hög ålder och är tydligt präglad av de bränder som härjat här under hundratals år. Överallt ses kolade stubbar och brandskadade tallar, granar och även lövträd som har överlevt den senaste branden. Barrblandskogar med stort inslag av asp och björk är vanligast i området, men skogen varierar från tall dominerad på höjderna till grandominerad i svackor och flackare delar. I reservatet har inget skogsbruk skett sedan enstaka människor högg de större träden för omkring hundra år sedan. Skogen är därför urskogslik med mängder av torrträd, högstubbar, hänglavdraperade träd och liggande döda trädlågor. 

Arter som trivs

Den variationsrika skogen i Såkåive ger livsrum åt mängder av arter som behöver mer orörda skogar. Här hittar du exempelvis den sällsynta och kräsna insekten reliktbock. Det är en 1-1,5 centimeter lång skalbagge som tillhör familjen långhorningar. Den trivs bäst i den grova barken på gamla men levande tallar som också ska vara solbelysta. Det finns även vedlevande svampar som rosenticka, lappticka, rynkskinn, ostticka, stjärntagging, harticka och violmussling. Arter som hellre växer på levande träd i naturreservatet är knottrig blåslav, stiftgelélav, lunglav och doftticka.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

 

Tips!

Ladda gärna ner vår mobil-app Norrbottens Naturkarta Öppnas i nytt fönster.. Där finns en klickbar karta med alla statliga leder och skyddade naturområden i länet. Laddar du ner appen off-line kan du se var du är på kartan även utan täckning.

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2016

Storlek: 2,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Övrigt: Inom området finns inga anläggningar.