Pietartievva

Pietartievva är en riktig pärla av urskogsliknande tallskog. Här finns gott om död tallved där det bor många hotade arter. I mitten av området finns en spektakulär, högproduktiv aspskog.

Rullstensmark med träd

Piertatievva. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Det småkuperade skogsområdet Pietartievva ligger mellan sjöarna Skalkká och Májvesjávrre. Här finns blockfält, små tjärnar och myrar. En skogsbilväg går genom områdets sydvästra del.

Tallarna är mycket gamla, vissa har levt här i ett halvt sekel! Man kan se att det har brunnit flera gånger under den tiden för många tallar har skador i barken efter minst två bränder. All död ved som ligger kvar och förmultnar naturligt har ett stort antal rödlistade hyregäster bestående av sällsynta vedsvampar, lavar och insekter.

Frodig aspskog

I mitten av den södra delen av reservatet finns den högresta aspskogen. Näringsrikt vatten trycks upp här och marken är frodig med strutbräken, skogsbräken och hallonsnår.

Intill en liten tjärn i den nordöstra delen finns spår av två härdar och rester av tre timmerkojor.

Föreskrifter


Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2016

Storlek: 1,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Övrigt: Inga iordningställda stigar eller rastplatser finns tillgängliga i reservatet.