Parravirreheden

Den vidsträckta Parravirreheden ligger i södra delen av Jokkmokks kommun. Här vandrar du som besökare på en platålikande hed i en gles och parkliknande tallskog. De lavrika markerna är lättvandrade och här finns gott om grova gamla tallar att imponeras av.

Bilden visar en flygbild över Parravirrehedens gammelskogar.

Hederna smyckas av en urgammal skog som gillas av många arter. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Lavrika tallhedar

Parravirreheden ligger i ett vackert landskap och reservatet vilar uppe på en stor och flack kulle. De branta sluttningarna med sina mäktiga jordlager genomskärs av Vitbäcken. Den magra hedmarken är viktig betesmark för renar med sin ris- och lavklädda mark och hänglavrika tallskog. Här trivs också många sällsynta svampar som är beroende av sandiga och skarpa hedar där det funnits skog under mycket lång tid.

Bilden visar de lavrika markerna som är lättvandrade.  Här trivs
såväl renar som sällsynta marksvampar.

De lavrika markerna är lättvandrade och här trivs såväl renar som sällsynta marksvampar. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Mäktiga tallar och sällsynta skalbaggar

Parravirreheden är hem åt många gamla tallar och skogen som helhet är uppåt 300 år gammal. Det finns till och med tallar som var små plantor på 1500-talet, de har stått här i 500 år! Många av de gamla tallarna är grova och ståtligt spärrgreniga.

I den glesa tallskogen kommer solen åt att lysa på de grova gamla tallarnas stammar. Här trivs reliktbock, en skalbagge vars larver lever i barken på solsidan av levande gamla tallarna. Arten är hotad och relativt ovanlig, men spår efter den har påträffats på ett flertal mycket gamla tallar i reservatet.

Bilden visar reservatets hedmarker som är vackra även i vinterskrud.

Reservatets hedmarker är vackra även i vinterskrud. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2020

Storlek: ca 5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat