Palkijaur

Palkijaur är ett mindre naturreservat som består av ett flackt område med mindre sjöar som kantas av riktig gammelskog. Hela vägen runt den lilla sjön Gáddejávre finns det gott om gamla knotiga träd som är omkring 300 år gamla. Här och var står också vresiga, tjockbarkiga tallar som grodde för ungefär ett halvt millenium sedan, ungefär samtida som regalskeppet Vasa sjönk. Flera sällsynta och hotade arter bor i Palkijaurs skogar. Reservatet ligger lättillgängligt precis intill allmän väg. Här är naturen vacker året om men lättast är det att besöka reservatet under barmarkssäsongen. Välkommen ut och upptäck!

Bild på gamla tallar med sjö i bakgrunden.

Vy över den allra sydligaste sjön i reservatet. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Per-Anders Jonsson

Här finns det plats för olikheter

I den olikartade naturskogen i reservatet finns många olika livsmiljöer och nischer. Det skapar vilket skapar förutsättningar för många olika arter att överleva i Palkijaur. På trädens grenar hänger här och var långa tåtar av garnlav, en gulgrå lav som för tankarna till ett trassligt skägg. Här flyger även den tretåiga hackspetten bland trädens stammar. Den lämnar synliga spår på träden när den försöker hacka fram insekter som lever under barken på de knotiga träden. Nedbrytande svampar tar vara på näringen i de rötade, fallna granarna. För de hotade svamparna harticka och stjärntagging utgör de gamla lågorna ett rejält skrovmål.

Hackspår i gran av tretåig hackspett

Hackspår i gran av tretåig hackspett. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

På strövtåg

De små sjöarna utmärker verkligen Palkijaur och dess natur. Här kan du som besökare blicka ut över sjö och skog och känna lugnet. För att ströva runt sjöarna bland de gamla, knotiga träden behöver du inte vara någon atlet. Och för dig som vill ha vägnära natur så är det här området ett bra alternativ. Här ligger den gamla skogen nära. Bara ett stenkast från vägen och du kliver in i gammelskogens värld. Det är snudd på omöjligt att inte imponeras av de 500-åriga träden här som överlevt väder, vind och brand.

Bild av gamla tallar

Skogen runt sjön Gáddejávre är riktig gammelskog. Många tallar i reservatet har hunnit utveckla riktigt grov bark, så kallad pansarbark. Den fungerar som ett försvar mot exempelvis bränder. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Per-Anders Jonsson

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2019

Storlek: 0,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat