Njánnjá

Några kilometer norr om Årrenjarka fjällby i Jokkmokks kommun ligger naturreservatet Njánnja. Du finner det på en bergssluttning nedanför lågfjället som gett reservatet sitt namn. Njánnja ligger lite mer än en kilometer från närmsta väg.

Flygbild över skog, väg och vatten

Flygfoto över Njánnjá. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Skogar och fjäll är alltid vackra om hösten men området passar också bra att besöka vintertid då det passerar en skoterled upp genom reservatet från allmän väg. Leden tar dig, om du vill, högre upp på fjället och in i ett annat reservat - det stora vildmarksområdet Kvikkjokk-Kabla fjällurskogs naturreservat.

En naturlig skog

Välkommen in på granens domäner! Den här skogen är olikåldrig men de flesta av träden har ett par hundra år på nacken. Många av skogens granar kom till någon gång mellan 1700- och 1800-talet efter den senaste branden. En hel del granar är betydligt äldre än så och har stått emot eldens lågor. De har kommit upp sig med åren och tillhör numera skogens åldringar. Stolt sticker de upp sin trädkrona högre än reservatets "ynglingar". I den lummiga skogen samsas de om utrymmet med knotiga gamla sälgar. Där det näringsrika markvattnet rinner nära markens yta växer låga örter som om sommaren berikar reservatet med blomsterfägring.

En hackspett med tre tår

I reservatet finns en hackspett med tre tår, den kallas passande nog för tretåig hackspett. Det är en ganska blyg fågel som är svart och vit och saknar det röda i fjäderdräkten som sina släktingar har. Hanen har däremot en gul hjässa. Och visst kan du få höra dess långa trumvirvel men mest troligt märker du av dess närvaro genom att se hackspåren den lämnar efter sig. Den hackar ofta vågräta linjer i granstammar som ger upphov till "ringade" granar. Den hackar naturligtvis efter insekter som den tror sig finna innanför granens bark. Och något smaskigt måste den hitta eftersom den besöker Njánnjas skogar. Gör det, du med!

Gammal barrskog

Gammelskog i Njánnja. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Skoterled Skoterled

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2016

Storlek: cirka 0,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Övrigt: I området saknas stigar, eldstäder och andra anordningar för rörligt friluftsliv.