Miessaureape

Naturreservatet består av vacker högvuxen tallskog med mycket höga naturvärden.

Barrskog

Miessaureape. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Miessaureape ligger 20 kilometer nordost om Jokkmokk i Jokkmokks kommun, i gott sällskap av naturreservat som Hemberget, Hästkullen och Serri. En allt mer sällsynt syn är just dessa högvuxna tallnaturskogar, vilket även naturreservatets ringa storlek vittnar om.

Vid ett besök till Miessaureape ska man höja blicken och titta på trädens kronor, deras knotiga och tillplattade utseende ger en fingervisning om att träden är gamla. En titt under döda och kullfallna tallar så kanske du får stifta bekantskap med vedlevande svamparter som fläckporing och gräddporing.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2017

Storlek: 0,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat