Måkkaure

I Måkkaure är det lätt att vandra längs de höga tallåsarna som slingrar sig fram mellan de små sjöarna. Landskapet här är vackert! Skogen skiftar mellan urskogsartad granskog och torra tallbackar. Passa på att krama en 500-åring, de knotiga gamla tallarna har stått här sen Gustav Vasas tid. I reservatet finns många sällsynta arter och vem vet, kanske får du sällskap av en under fikapausen. Den nyfikna lavskrikan brukar nämligen våga sig fram för en munsbit eller två. Reservatet passar stora som små så knyt vandringskängorna eller ta med skidorna en krispig vinterdag och ta omvägen förbi Måkkaure, välkommen!

Sjö i förgrunden och gammal skog i bakgrunden

Måkkaures många små sjöar ger en vacker utsikt mot den gamla skogen. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Fredéric Forsmark

I spåren av istiden

Måkkaure består av ett mindre dödisområde. Dödisområdet är ett resultat av att delar av inlandsisen här bröts loss och smältes ner. Smältvattnet skapade små sjöar med omgivande åsar. En svindlande tanke, att vi än idag ser spåren efter det mäktiga istäcke som en gång täckte vår del av jorden. En bonus för oss är att isen skapat det landskap som Måkkaure är ett exempel på.

Bild på en av tallåsarna i reservatet.

Snirklande tallåsar karaktäriserar naturreservatet Måkkaure. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Frédéric Forsmark

Skogsbrandens framfart

Den senaste skogsbranden rasade i reservatet för ca 200 år sedan. Hur den dragit fram är svårt att säga men troligtvis har den rört vid de flesta delarna av Måkkaure men med en varierande styrka. Som ett resultat av branden har en tät, stående tallskog med klena träd skapats på sina ställen i reservatet, så kallad stavatallskog. De taniga tallarna kanske inte ser mycket ut för världen, men trots sin ringa tjocklek är de gamla och de smala årsringarna gör att den döda veden får hög kvalité och lockar till sig ovanliga arter. Denna skogstyp var tidigare ett vanligt inslag i skogslandskapet men är i dagens hårt brukade skogar en mer och mer sällsynt företeelse.

Granar och tallar med stil

Skogarna i Måkkaure är med tanke på dess läge, norr om Polcirkeln, relativt produktiva och högväxta. Framförallt i granskogen blir träden rejält höga. Här finns många tallar och granar som är ca 250–350 år gamla. Det finns även enstaka bjässar till tallar som kan vara ända upp emot 500 år. I tallskogen kan du som besökare stöta på resterna av för längesedan vindfällda talljättar, deras knotiga grenar sträcker sig mot skyn och de lyser med sin silvergråa färg vilket gör dem relativt lätta att få syn på. Här finns också en del lumpade stockar som skvallrar om att dimensionsavverkningsepoken satt sina avtryck även i Måkkaures skogar.

Gammal tall som har fällts av vinden.

De fallna talljättarna representerar en svunnen generation träd. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Frédéric Forsmark

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2019

Storlek: 1,3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat