Luvos

Här finns en värdefull gammelskog som på många håll liknar en riktig urskog, även om enstaka träd har huggits och plockats ut av människor förr i tiden.

Gammal skog med död ved i sommargrönska

Luvos. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet består av två skogsområden som ligger strax efter utloppet från sjön Gárásj intill Pärlälven. Här finns en gammal tallskog med gott om 300-åriga gammeltallar och vackra silverfuror som står kvar och visar på områdets orördhet. Marken är blockig. I den södra delen av området finns det små myrmarker och några mindre sjöar och en bäck. Vid bäcken finns en gransumpskog.

I Luvos trivs gammelskogens fåglar som lavskrika och tretåig hackspett. Man har hittat flera sällsynta svampar här som till exempel gräddporing och nordtagging.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2016

Storlek: 2,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Övrigt: Inga iordningställda stigar eller rastplatser finns tillgängliga i reservatet.