Kronogård FUR

Kronogård är ett 52 kvadratkilometer stort fjällurskogsreservat (FUR) med skogar, kullar, sjöar, myrar och vattendrag. I området finns flera fiskesjöar, markerade stigar, rastplatser, raststugor och skoterleder. Kronogård vildmarkscamp ligger precis söder om reservatet.

En sjö i en skog längs en markerad led

Kronogård är en del av ett stort dödisområde. Det bildades i slutet av istiden, när inlandsisen stannade upp och splittrades sönder. Där stora isblock blev liggande och långsamt smälte bildades dödisgropar, som idag är fyllda med vatten eller torv.

Gott om gammal skog

Mycket av skogen i Kronogård ser helt orörd och urskogsliknande ut, men här och där finns spår som visar att människor har avverkat enstaka träd i äldre tider. Flottarkojor och rester av flottardammar visar att timmerstockar har forslats i bäckarna. I skogarna finns också gott om spår efter skogsbränder i form av förkolnade trädstammar och träd med skador i barken efter bränder.

Natur för många djur

I Kronogård finns bland annat ren, älg och mård. I vattendragen syns spår efter både utter och bäver. Tjäder, järpe, lavskrika, lappmes och korsnäbbar är fåglar som vandraren träffar på året runt.

Utsikt från hällmarker

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

 • tälta
 • vandra
 • göra upp eld
 • plocka bär och matsvamp
 • köra snöskoter på väl snötäckt mark
 • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada naturen, växter eller djur (undantag reglerad jakt och fiske). Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled
 • Eldplats Eldplats
 • Fiske Fiske
 • Toalett Toalett
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Servering Servering
 • Skoterled Skoterled

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: Domänreservat 1987, ombildat till naturreservat 2000.

Storlek: 52,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000