Fällberget

Skogarna på Fällberget är till största delen tallskog som har kommit upp efter brand. Den senaste skogsbranden härjade i området för cirka 130 år sedan och det finns många spår efter branden. 

Barrskog på mossklädd mark

Fällberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Flera av de äldre tallarna har så kallade "brandljud", skador på stammen som är orsakade av värmen från skogsbranden. En del äldre tallar har dubbla brandljud vilket innebär att de har överlevt två skogsbränder.  

I den västra delen av naturreservatet har branden istället resulterat i en lövbränna. En lövbränna är en skog som har utvecklats naturligt efter en skogsbrand och som innehåller mycket mer lövträd än barrskogen runtomkring. På Fällberget är lövbrännan en storvuxen granskog med stort inslag av asp i alla åldersklasser, här finns också mycket sälg.  

Andra skogstyper ryms också i den brandpräglade tallskogen på Fällberget. Här finns till exempel hällmarker och fuktiga bäckdråg med gammal granskog.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp en mindre eld med löst liggande grenar och kvistar
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga enligt gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2013

Storlek: 1,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat