Didnok

Bilden visar den milsvida utsikten över berg och skogar från toppen av berget Didnok.

Milsvid utsikt över berg och skogar från Didnoks topp. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Berget Didnok är huvudattraktionen i naturreservatet med samma namn. Ett besök här passar dig som vill göra en vandring eller skidtur i obanad terräng genom den gamla tallskogen upp till Didnoks topp. Från hällmarken på toppen av berget är utsikten milsvid över de stora skogarna i Kronogårdsreservatet.

Landskap för vandring

En tur upp på Didnoks topp är en fin utflykt. När du lämnat vägen vandrar du uppför en sluttning med gammal, urskogsartad tall- och barrblandskog. Beundra de grova gamla tallarna och sälgarna med sin skrovliga bark och knotiga grenar. Trots att berget inte når mer än omkring 100 meter över omgivningarna blir du rikligt belönad med storslagen utsikt när du når hällmarkerna på bergets topp.

Terrängen söder om berget är ett småkuperat moränbacklandskap där du kan vandra i relativt lättgången skog mellan små myrar och tjärnar. I den här delen av reservatet går det en gammal stig som leder in i Kronogårds fjällurskog. Stigen utgår från den skogsbilväg som slutar vid reservatets östra gräns, och ansluter till Kronogårds stigsystem vid Titnokstugan.

Bilden visar skog i höstfärger.

Didnok i höstskrud. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Gamla tallar och brand

Naturreservatet Didnok hyser en riktigt gammal skog. Här finns många gamla grova sälgar och även tallar som var små plantor på 1600-talet. Det finns gott om spår efter skogsbrand i form av brandljud i gamla tallar och kolad ved. Bara de tallar som är äldre än 300 år har brandljud, vilket antyder att det troligen är minst 200–250 år sedan det brann.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2020

Storlek: Cirka 2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat