Granberget

Här på nordvästsluttningen av berget Kuottavaare finns en grandominerad skog bevarad, omgiven av myrmark och hyggen.                       

Granskog mot blå himmel

Granberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

På den norra sidan av vägen är marken på många håll blöt där vatten tränger upp till ytan. Skogen här är frodig och rik på nedfallna döda träd, så kallade lågor. Flera arter av vedsvampar har påträffats här, bland annat ostticka, rynkskinn och rosenticka.

På södra sidan vägen har skogen påverkats genom plockhuggning av tall. Längre upp i sluttningen, mot reservatets södra gräns, tar björkarna över och bildar en fjällbjörkliknande skog.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Arjeplog

Bildat år: 1997

Storlek: 0,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Granberget ligger cirka 19 kilometer sydost om Arjeplog och lättillgängligt nära Silvervägen, väg 95. Cirka en mil nordväst om Allejaur går en skogsbilväg in västerut som går rakt genom Granberget.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark