Tunturit

Naturreservatet Tunturit är ett stort och väglöst, kuperat vildmarksområde som ligger strax öster om byn Nilivaara i Gällivare kommun.

Stenig mark och skog i höstfärger

Stenig mark och gammelskog i Tunturit. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

För den som orkar upp på någon av bergstopparna i området väntar belöning i form av en milsvid utsikt över reservatet, som är helt väglöst och omfattar urskogar, lågfjäll och vidsträckta myrmarker.

Intressant geologi

Förutom mycket höga biologiska naturvärden har Tunturit även höga geovetenskapliga värden, då området knappt alls påverkats av de två senaste istiderna. Området är så opåverkat av den senaste istiden att inte ens blocken och stenarna i markytan rubbats ur sina lägen. I det synnerligen bistra klimat som rådde under den föregående isfria perioden för cirka 75 000 år sedan bildades också de stora områden med frostsprängt berg (så kallade rösberg) som omger bergstopparna i reservatet.

Slåtter och renbete

Myrslåtter har bedrivits på vissa av våtmarkerna i området och exempelvis på Keskiilakiijänkkä finns fortfarande några lador kvar som påminner om äldre generationers slitsamma arbete på myren. Det är dock känt att Tunturit under lång tid nyttjats som renbetesland av den samiska befolkningen.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
  • Skoterled Skoterled
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Gällivare/Pajala

Bildat år: 2008

Storlek: 120 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000