Stor-Pållar

Stor-Pållar är en urskogspärla i ett hårt brukat landskap. Här har skogen åldrats i fred och de hänglavsprydda träden är gamla, vissa upp emot 400 år. Besökaren kan bestiga skogsberget Stor-Pållar eller vandra mellan de många skogsholmarna med urgamla, knotiga tallar och granar. Området är något för dig som lockas av att gå i obanad terräng i vacker urskog. Reservatet kan besökas året om. Välkommen!

Bilden visar urskogsberget Stor-Pållar som är i princip orört av människan. Bild Länsstyrelsen Norrbotten.

Urskogsberget Stor-Pållar är i princip orört av människan. Bild Länsstyrelsen Norrbotten.

En orörd oas

Stor-Pållars skogar har väldigt få spår av skogsbruk, på många ställen inga alls. Där de finns består de av enstaka, mossöverväxta stubbar som kommit till efter att grova träd för längesen plockhuggits med handkraft. Områden som Stor-Pållar, orörda av modernt skogsbruk, är mycket sällsynta i dagens svenska skogar. Här har skogen fått utvecklas fritt vilket genererat olika typer av livsmiljöer där många hotade arter har chansen att överleva.

Den orädda lavskrikan lever i reservatets skogar. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Den orädda lavskrikan lever i reservatets skogar. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Skogens fåglar

I reservatets mångformiga miljöer trivs många av naturskogens fåglar. Bland annat bor här den tretåiga hackspetten. Om man är uppmärksam kan man se att det finns rikligt med spår av hackspetten i hela området i form av de karakteristiskt ringmärkta trädstammarna. Här kan man också bland annat stöta på tjäder, ärtsångare, videsparv, lavskrika och järpe.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Gällivare

Bildat år: 2021

Storlek: 5,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat