Puolva

Puolva är ett dödisområde med små tjärnar, sjöar och myrar omgivna av kullar och moränryggar.

Myr

Flygfoto över naturreservatet Puolva. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Det finns fornlämningar i form av boplatsgropar och en härd i området. Det finns även spår av gamla hässjestötar och slåtterlador.

Formerna bildades i slutet av istiden, när inlandsisen stannade upp och splittrades sönder. Där stora isblock blev liggande och långsamt smälte har vi nu dödisgropar, fyllda med vatten eller myrtorv. I reservatet finns 38 sjöar och gott om myrmark.  

Man vandrar fram på platåer, åsar och kullar genom en mäktig urskog med gamla tallar, märkta av äldre tiders skogsbränder. I svackor och myrkanter kommer även granen in. Det finns gott om gamla granar klädda med garnlav, oftast växer den lilla svampen gammelgranskål längre ned på stammen.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Eldning får bara ske på iordningsställda platser. Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Gällivare

Bildat år: 1972

Storlek: 8,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000