Granlandet

Granlandet är ett av de större väglösa områdena i Norrbottens skogsland. Här har den urskogslika skogen förblivit orörd av skogsbruket. Området består av hela 27000 hektar orörd skog, där fåglar, djur och växter får leva och naturen ha sin gång, år efter år.

Gammelskog

Gammelskog i Granlandet. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Det finns inte många spår efter människans framfart i Granlandet, men här och där kan du se spår av forntida rengärden, kåtor och offerplatser. Än idag erbjuder de lavrika skogarna bra renbete. Många hotade arter lever här som alla är beroende av gammal skog: rosenticka, lappticka, rynkskinn och många lavar. Här finns de flesta av gammelskogens däggdjur och ett rikt fågelliv med tjäder, ripa, ugglor, hackspettar och myrfåglar.  

Inte ens de större vattendragen har exploaterats av människan. Flottningen var troligen för besvärlig i de grunda och steniga åarna. Ändå har människor funnits här i långa tider. Förutom renskötsel har nybyggare slagit myrarna för att få foder. Härkmyran slogs ända in på 1960-talet. Några sjöar dikades ut och sänktes för att skapa mera fodermark.

Det finns ett tiotal olika myrtyper i området. Många är blöta och svårframkomliga. Landskapet är småkulligt med enstaka högre berg. Kissalaki är det högsta berget, cirka 490 meter högt. Ett par åsar löper genom norra delen av Granlandet.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Gällivare

Bildat år: 1997

Storlek: 272 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000