Ainavarto  

I Ainavarto finner du genuin granurskog och öppna våtmarker. Här varvas karga bergstoppar med vidsträckta myrar och skogsholmar med gammelskog. Bestig toppen av berget Ainavarto eller skida över den stora myren Kallanvuoma. Hit kan du komma en vinterdag med skidor under fötterna eller en krispig höstdag med kängorna på. Reservatet passar främst dig som vill och kan ta dig fram i obanad terräng och uppleva orörd natur. Välkommen! 

Ainavartos trolska granurskog. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Ainavartos trolska granurskog. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Tidens tand

Ainavartos skogar är på många sätt en fristad för många växter och djur. Skogen har väldigt få spår av skogsbruk, på många ställen inga alls. Där de finns består de av enstaka, grova stubbar som kommit till efter att grova träd plockhuggits under dimensionsavverkningseran. Områden som Ainavarto, orörda av modernt skogsbruk, är mycket sällsynta i dagens svenska skogar. De är viktiga pusselbitar för att många nu hotade djur och växter ska ha chansen att överleva i ett annars hårt brukat landskap.

Människor och träd

Träden i reservatet uppnår imponerande åldrar. Här finns tallar som är 350 år och granar som är upp emot 270 år, kanske till och med äldre. De gamla träden har ofta knotigare grenar och skrovligare bark än de yngre. Lustigt nog tycks det vara så att trädens åldrande på många sätt liknar en människas, båda märks och fåras av livets gång. Kom till Ainavarto och upplev trädens vishet, kanske blir du lite visare själv!

Den sällsynta rosentickan finns i reservatet. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Den ljust rosa rosentickan växer på fallna granstammar i reservatet. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Skoterled Skoterled

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Gällivare

Bildat år: 2020

Storlek: 14,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat