Rappomyran

Rappomyran är en långsträckt myr längs Pulisbäcken. Våtmarken har genom sin orördhet, sammanhängande storlek och stora variationsrikedom mycket höga värden. 

Flygbild över Rappomyran

Flygbild över Rappomyran. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Rappomyran är en typisk norrlandsmyr, där många arter av starr, säv och ull växer på en bädd av vitmossor och andra mossor. Insektsfångande dvärgbläddra, trådstarr och flaskstarr är några typiska arter på myrarna.  

Genom området ringlar Pulisbäcken med orörda strandskogar. Färdas man med kanot längs den slingrande Pulisbäcken har man chans att se simmande bäver på nära håll. Man färdas också genom ett fågelland, där sångsvanar, tranor och sädgäss häckar tillsammans med myrens alla vadare. De blöta och gölrika strängflarkmyrarna hyser ett rikt fågelliv. Lappländska rariteter har man chans att uppleva här, varfågel, dvärgbeckasin, myrsnäppor och videsparv.

Myrmarkernas vattenklöver, starrer och videsnår är viktiga sommarbeten för renar. Förr var myrarna en förutsättning för nybyggare i Norrlands inland. Därifrån hämtade de hö till vinterfoder åt kreaturen. Ännu finns hässjestänger och lador kvar på Rappomyran som minne av myrslåttern som pågick till mitten av 1900-talet.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Boden/Jokkmokk

Bildat år: 2003

Storlek: 30,3 kvadratkilometer, varav 60 procent är myrmark

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000