Klusåberget

I Luleälvens dalgång nära Harads ligger Klusåberget. Det höga flyggberget som skulpterats av glaciärer liknar närmast ryggen på en val, där det tornar upp sig över skogshavet. Naturen är präglad av den brand som drog fram i området 2006. Utsikten från toppen är hänförande så knyt på er kängorna och ta en tur upp på Klusåbergets topp!

Utsikt över barrskog där delar av skogen är bränd

Utsikt över brandområdet i Klusåberget.

Skogsbrandens framfart

Miljöerna i reservatet är varierande och så var det även innan branden. Här växte bland annat frodiga, lövrika skogar och gammal tallskog på hällmark. Brandens lågor har ätit sig genom området med olika intensitet vilket också präglat området på olika sätt. Klusåbergets skogar är ärrade efter allt ifrån lättare markbrand till beståndsdödande brand i trädens toppar, hård markbrand med hög dödlighet och djupgående glöd- eller torvbrand som långsamt har ätit upp trädens rötter.

Den enes död, den andres…

När branden svepte fram över landskapet dödade den visserligen mycket i sin väg, men inte förgäves. Många arter är helt beroende av skogsbränder. När döda träd faller bildas det luckor i skogen där mera ljus kommer in, och när det brinner på marken kan mineraljorden blottas. Det gör att nya frön kan gro och nya träd och växter kan rota sig igen. Till exempel kan pionjärarten lungmossa etableras sig i stora mängder då mineraljorden blottas. Den behöver då inte konkurrera med befintlig växtlighet.

De döende trädens bark och ved är också en viktig resurs. Den är hårdvaluta bland många sällsynta insekter. I Klusåberget har till exempel den sällsynta svart plattbaggen och korthårig kulhalsbock påträffats efter branden.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• tälta
• göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2019

Storlek: 2,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat