Abborrtjärnhuvudena

Här gäller det att ha pigga ben, reservatet utgörs av ett berg med två toppar. Du har kommit till tallens rike och här finns det tallar som firat åtminstone 400 födelsedagar! När en skog är gammal och för det mesta lämnats ifred av människan finns det oftast gott om döda träd som fallit till marken. Du får med andra ord vara beredd på att hoppa och klättra bland stockar och stenar!

Stenig mark med döda träd

Här finns det gott om träd med brandljud. Det är ärr i trädstammen som uppstått efter en skogsbrand. Bland alla tallarna finns en och annan björk. Några av dem har också brandljud vilket visar att de har lyckats överleva tidigare skogsbrand!

Knatar du upp på den södra toppen kan du blicka ner mot Råneälven med sin vida dalgång. Du kan känna dig nöjd med din bedrift att ha forcerat sluttningens blockmarker och omkullfallna träd. Känner du för det kan du även spana efter lateritticka som är en sällsynt liten rackare som föredrar gamla och fallna tallstockar. Även fläckporingen har hittat hit och det är exklusiv vedsvamp som det inte dräller av i nutidens skogar.

För vem passar Abborrtjärnhuvudena?

Det finns inga av Länsstyrelsen ordnade stigar eller anläggningar i det här reservatet. Det är bitvis krävande vandring uppför och på blockig mark. Området lämpar sig framförallt för de större barnen och personer som kan orientera sig utan ordnade stigar och skyltar.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra skoter
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

​Kommun: Boden

Bildat år: 2016

Storlek: 0,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Övrigt: Inom området finns varken stigar, eldstäder eller andra iordningsställda anläggningar.