Bergöfjärden

Naturreservatet Bergöfjärden består av sex mindre öar i Bergöfjärdens yttre del. Öarna är bra exempel på hur marken och jordarterna formas av väder och vind i landhöjningsområden.

Skogklädda öar i hav

Bergöfjärdens naturreservat. Foto: Bottenviken.se

På Brändavagrundet finns fornlämningar av äldre tiders fiskelägen i form av husgrunder och gistgårdsrösen - stenrösen där torkställningar för näten stod.

Här finns gott om blockig mark och hällar. Mellan stenarna växer gräs och låga ris. Det finns också glesa skogsområden, särskilt på de större öarna. 

På Yttre Fjärdsgrundet finns reservatets enda bebyggelse i form av ett par stugor med tillhörande hamn och stenpir. Dalripor har påträffats häckande på ön där det också syns spår efter hackspettar.

Flera av öarna har ett rikt fågelliv bland annat så förekommer det grågås, fisk- och skrattmås. Graden av mänsklig påverkan i området är låg och öarna utgör värdefulla fristäder för skärgårdens växter och djur.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar

Särskilda regler gäller för jakten i naturreservatet, det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet. Det är inte tillåtet att köra snöskoter på öarna eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

På Bockstensrevet råder landstigningsförbud mellan 1 maj och 31 juli. Det är även förbjudet att uppehålla sig inom 200 meter från öarna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 1997

Storlek: 7,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län