Bådan

Bådan består av tre låglänta öar som har en intressant flora. Bland annat växer här sällsynta arter som strandögontröst, klapperögontröst, klapperstarr och klappermolke.

Roskarl

Roskarl. Foto: Matton/Johnér bildbyrå

På Germandöhällan finns äldre lämningar av en labyrint. På Bådan finns mot södra delen även fornlämningar i form av fiskelägestomter med gistgårdar (ställningar där man torkade nät) och båtlänningar.

Öarna som ingår i Bådan (Gråsjälgrundet), Germandöhällan och Börstskärsbådan är belägna i Kallfjärden i den södra delen av Luleå skärgård. Alla tre öar i naturreservatet har också ett rikt fågelliv och utgör värdefulla fristäder för skärgårdens växter och djur.

I gölar på Bådan häckar grågås, roskarl och simsnäppa. Längs öns steniga och grunda stränder söker många änder och vadare sin föda. På Germandöhällan finns en gammal fiskestuga och en centralt stående fyr.

Den tredje ön i reservatet, Börstskärsbådan, har hällmarker och klapperfält i norr och rika strandängar i söder. Sjöfågel och gäss håller till på ön.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar

Särskilda regler gäller för jakten i naturreservatet, det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet. Det är inte tillåtet att köra snöskoter på öarna eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 1997

Storlek: 18,5 kvadratkilometer, varav 0,4 kvadratkilometer är land.

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län