Askeberget

Flygbild som visar Askebergets topp och nordvästra sluttning

Det imponerande Askeberget når 640 meter höjd. De brandpräglade sluttningarna kläs huvudsakligen av lövrik urskog. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Askeberget är ett imponerande berg beläget vid sjön Uddjaure, 12 km sydväst om Arjeplog. Med en höjd på nästan 640 meter erbjuder toppen en magnifik utsikt över omgivningen. Bergssluttningarna kläs till största delen av brandpräglad urskog, medan toppen utgörs av hällar, rished och höglägesskog.

Ett område präglat av brand

På Askebergets sluttningar växer gran- och tallbrännor med rikliga inslag av sälg och björk. En bränna innebär att skogen vuxit upp naturligt efter en brand där de tidigare träden dött. De flesta träd är lika gamla i brännan eftersom träden vuxit upp efter samma brand. Genom att räkna årsringarna på träd i brännorna på Askeberget kan vi se att den senaste branden härjade för 160 år sedan.

Tallar är bättre än granar på att överleva skogsbränder, och därför finns idag fler äldre tallar än granar spridda i området. Där marken är fuktig kan man, trots att branden troligen var hård, finna gamla granar som överlevt branden. Gammeltallarna är märkta med brandljud, det vill säga ärr som bränderna lämnat efter sig på trädstammen. Genom att räkna antalet brandljud på gamla träd får man reda på hur många bränder som drabbat området. På en 400-årig tall har vi räknat till tre bränder under dess livstid.

I förgrunden myrar och barrskog i en mosaik. I bakgrunden en stor sjö med långsmala öar.

Från Askebergets topp är utsikten magnifik. Härifrån skönjas sjön Uddjaure i all sin prakt. Bergstoppen utgörs av hällar, rished och höjdlägesskog. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Viktiga livsmiljöer för hotade arter

Askeberget innehåller miljöer som är särskilt viktiga för flera hotade arter. På de äldsta granarna växer gammelgransskål och knottrig blåslav. På de många sälgar som finns i området huserar skrovellav och lunglav. Död ved är otroligt viktig för många hotade arter och för hela den skogliga miljön.

Turligt nog finns mycket död ved på Askeberget. Svackor och andra lägen i terrängen där marken var fuktig var som mest fredade från brandens framryckning, och mest och äldst död ved finns därför där. På andra håll har den äldre döda veden oftast brunnit upp. Yngre död ved finns däremot över hela området, särskilt där konkurrensen mellan träden är hög. En hög konkurrens resulterar i att de svagare träden dör, vilket i sin tur skapar död ved.

Några av artfynden i den döda veden är gran-, gräns-, ull-, rosen-, ost- och harticka samt tajga- och rynkskinn.

I förgrunden höra granar i en sluttning. I bakgrunden skymtar en stor sjö mellan granarna.

Den brandpräglade urskogen breder ut sig längs Askebergets sluttningar. Gran är det vanligaste trädslaget i den murriga skogen. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildades: 2023

Storlek: 2,72 kvadratkilometer

Kommun: Arjeplog

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger ca 12 km sydväst om Arjeplog. Följ därifrån riksväg 95 och sväng sedan av på länsväg 624 vid Trollbergsmyran. Följ vägen söderut till Racksund och därifrån går en enskild väg fortsatt söderut i riktning mot Askeberget.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss