Tjadnesvare

Tjadnesvare naturreservat är ett relativt stort granurskogsområde i västra delen av Arvidsjaur kommun. En stig genom reservatet går förbi den gamla lappvallen vid Tadnes.

Skog i höstfärger

Tjadnesvare. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

En stig i området leder fram till en gammal renvall med restaurerade kåtor, bodar och andra byggnader.

Naturreservatet sträcker sig från sjön Allejaure i nordväst till berget Norr-Döttren i sydost, även den stora våtmarken Stormyran som avslutas i norr vid sjön Åssejaure ingår. Arter man kan se på Stormyran är tuvsäv, blåtåtel och flaskstarr och spår efter myrslåtter syns i form av hässjor på flera ställen.

Berget Tjadnesvare är det sydligaste i den rad av berg som ingår i naturreservatet. Berget når strax över trädgränsen och omges av myrmark, sjöar och bäckar. Granskogen i reservatet är gles och liknar fjällskog trots att området ligger långt öster om den egentliga fjällkedjan.

Här finns gott om 250-300 år gamla träd. Den stora mängden död ved i reservatet ger livsrum åt många sällsynta och hotade arter. Exempel på sådana arter är vedsvamparna gränsticka, rosenticka och ullticka.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur och Arjeplog

Bildat år: 1988, utvidgades och reviderades 2016

Storlek: 68,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat