Svartliden-Whitberget

Svartliden-Whitberget är ett urskogsklätt berg mellan Gallejaur och Järvträsk i den allra sydligaste spetsen av Norrbotten.

Gammelskog med utsikt

Svartliden-Whitberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Skogarna på berget domineras av gammal urskogartad gran- och barrblandskog. I stora delar av området är spåren av mänsklig påverkan så få att skogen kan kallas för urskog.

De gamla granarna är klädda i olika hänglavar och på grova sälgar hittar man lunglav och doftticka. På granlågorna, alltså granar som har dött och fallit till marker, finns krävande och sällsynta arter som bland andra den ostdoftande osttickan.  

På många platser i reservatet hittar man spår av tidigare skogsbränder i form av kolade stubbar, förkolnade rotvältor och brandskador i de äldsta träden. Bränderna i Svartliden-Whitberget har inte daterats, men förmodligen brann det samtidigt som skogarna på det intilliggande Gallejaurberget. Det var i början av 1800-talet som en förlupen svedjebränning vid den närliggande byn Gallejaur startade en förödande skogsbrand.   
 

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp en mindre eld med löst liggande grenar och kvistar
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga enligt gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2013

Storlek: 1,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat